Science project- PILE

Síntesis del projecte

Impartició d’algunes de les unit de l’àrea de Medi Natural en Llengua anglesa en coordinació amb els mestres que imparteixen aquesta àrea a Cicle Mitjà (3r i 4t) i Superior (5è i 6è) en Primera Llengua.L’objectiu és aconseguir que els nostres alumnes siguin competents en el coneixement del Medi Natural així com en l’ús de la llengua anglesa com a llengua vehicular de coneixement i de relació entre l’alumnat.La metodologia emprada en aquest projecte, es base en la metodologia AICLE; transformar la informació en coneixement activant les habilitats de pensament per tal d’organitzar, relacionar i deduir els coneixement treballats. Ajudar a l’alumnat a entendre els continguts de les unitats de manera pràctica, alguns experiments proposats són utilitzats com a introducció als continguts de les unitats com també la col·laboració en els treballs d’equip que es proposen són una bona estratègia per a desenvolupar les estructures comunicatives sobre el tema en llengua anglesa.


DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

a.   Justificació: motivació, experiències prèvies, vinculació a la realitat del centre.

Hem participat activament en el Pla estratègic de Millora de l’Expressió Oral durant els cursos 2007-2008 / 2008-2009 / 2009-2010. Un cop avaluat molt positivament els resultats aconseguit, ara és l’hora com escola, de donar un pas més, i iniciar l’immersió dels nostres alumnes a la llengua anglesa a través d’algunes de les àrees que treballem en el nostre currículum.

A mesura  que hem anat portant a terme les nostres activitats de millora de l’expressió oral i de forma natural, hem anat dirigint les nostres activitats de l’aprenentatge de la llengua anglesa a desenvolupar activitats d’aprenentatge i de Coneixements de les àrees de coneixement del Medi Natural. Els nostres alumnes han preparat exposicions Orals sobre Personatges Importants en el món científic, sobre fenòmens naturals com són els volcans o el magnetisme. Cal fer esment que el fet de tenir a Cicle Superior gent preparada científicament i  tenir un laboratori dotat entre altres d’un microscopi connectat a una lent i a la pissarra interactiva on poder experimentar, han fet que tots els mestres d’aquest cicle comencem a portar a terme activitats d’investigació i experimentació.
A nivell de Cicle Mitjà i Cicle Superior estem molt interessats en obrir els nostres alumnes a l’experimentació i al raonament científic, posant al seu abast la possibilitat d’experimentar i extreure coneixement de la mateixa. Volem que els nostres alumnes siguin competents.

Un bon exemple d’aquest interès per la ciència i el mètode científic és la realització de la setmana de la ciència a la nostra escola. http://blocs.xtec.cat/ceipmisericordia/2011/05/09/setmana-de-la-ciencia/

És per aquest motiu que volem portar a terme la implantació de la metodologia AICLE i treballar l’àrea de Medi Natural en llengua anglesa.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada